Home > Artiklid > Reiki ja evolutsioon
 
 

 
 
 
 

Reiki ja evolutsioon

REIKI  JA  EVOLUTSIOON

Inimkonna ajalugu tunneb iidsetest aegadest peale messiaid ja Pühendatuid, kes erinevatel ajastutel on ilmutanud Maa elanikele uusi jumalikke teadmisi. Reeglina on nad ilmunud uute ajastute või aastatuhandete künnisel.

Füüsilise tasandi mateerial on kolm põhilist omadust: inerts, kristalliseerumine ja rütm. Nende kolme omaduse tõttu püüdleb ta häirimatuse ja rahu poole ning ainult rütmi vahetumine viib füüsilise tasandi mateeria tasakaalust välja, sundides teda samas liikuma ja arenema.

Meie maine elu allub igapäevaselt rütmimuutustele, sundides meid tegutsema ühel või teisel moel. Öö ja päeva vahetumine sunnib puhkama ja lõpetama aktiivse tegevuse, aastaaegade vahetus aga muutma tegevuslaadi, kuufaaside vahetused muudavad meie emotsionaalset seisundit ja vedelike tasakaalu organismis. Loetletud näited puudutavad nähtavaid rütmimuutusi, kuid eksisteerib ka tohutu hulk nähtamatuid rütmilisi mõjutusi. Nende hulka kuuluvad ka mõjutused, mis tekivad päikesesüsteemi planeetide ja süsteemi enda liikumisest ümber Päikese. See liikumine määrab aastate, sajandite, aastatuhandete ja ajastute vahetumise korrapärasuse. Selle liikumisega toimuvad muutused määravad evolutsioonilise protsessi käigu Teadvuse evolutsiooni erinevatel etappidel. Aastate rütmid reguleerivad evolutsiooni inimelu kestvuse piires, sajandite vahetus võimaldab reinkarnatsioonilist evolutsiooni, ajastute vahetus  mõjutab aga kogu inimkonna evolutsiooni tervikuna. Meil on "õnn" elada 2000 aastail, ajal, mil üheaegselt toimuvad aastate, sajandite, aastatuhande ja epohhi rütmide muutused. Kõigile on teada, et just praegu on toimumas üleminek Kalade ajastust Veevalaja ajastusse. Lisaks sellele kuulutas Bhagavan Satya Sai Baba välja Kali Yuga ajastu lõpu ja Satya Yuga alguse. Kirjutasin sõna "õnn" meelega jutumärkides, kuna ajastute ja aastatuhandete kohtumisel toimub alati tohutu rütmide kokkupõrge, mis kutsub esile järsud evolutsioonilised muutused, mis inimkonna poolt võetakse vastu kui maailma lõpp. Eelkõige on see seotud muutustega maailma tajumises. Inimene ei saa enam elada vanaviisi, kuid uutmoodi elama pole veel õppinud. Inimene võib ennast kaotada. Uus ajastu nõuab inimeselt järelandmatult uute eetilis-moraalsete seaduste järgimist, mis põhinevad Messiate ja Avataaride poolt inimkonnale avatud salajastel teadmistel. Nii on see alati olnud. Kali Yuga ajastule on iseloomulik eksistents jõu ja vägivalla kaasabil. Inertse mateeria arenguks on olnud pidevalt vaja jõudu rakendada. Inimkond on olnud tohutult energiat kulutav Kosmose osa. Ta on vajanud oma elutegevuseks väga suurel hulgal valgusenergiat, tagastades väga vähesel määral ja pigem negatiivset energiat, mis on saastanud ilmaruumi. Uue ajastu saabumine esitab inimkonnale "arve" kasutatud energia eest. Nimelt peab inimkond hakkama valgust kiirgama. Nagu teada, peab kõige eest siin ilmas maksma. Oma loomupärasest headusest andis Looja inimkonnale sel raskel ajal äärmiselt kättesaadava ja jumalikult lihtsa meetodi – Reiki, mis võimaldab inimesel saada valguse allikaks ning lõpetab tema eksistentsi energeetiliselt "musta auguna". Oma helduses andis Looja Reikile võime harmoniseerida ja häälestada inimese teadvust uue evolutsioneeruva inimkonna eksisteerimise põhimõttele, milleks on vägivallatus. Tee sellele rajas Jeesus ning alles nüüd kaks tuhat aastat hiljem on inimkond võimeline seda rada käima, kuna teist teed lihtsalt pole. Me oleme määratud elama vägivallatuse põhimõttel, kes seda mõista ei suuda hävib evolutsiooni tules. Põhimõte "armasta oma ligimest nagu iseennast" on saamas pelgalt kirjapandud tarkusest elu peamiseks säilitavaks vahendiks.

 

Olga Potjomkina

Reiki meister

 
 
 

Reiki