Home > Artiklid > Reiki toime
 
 

 
 
 
 

Reiki toime

REIKI TOIME


Loovuse suurenemine
Loovus on olemise väga oluline väärtus. Me planeerime pidevalt mingit tegevust ja üritame seda teostada. Kuid mitte kõik väljamõeldu ei õnnestu s.t. et kasuliku tegevuse tegur jääb tavaliselt liialt väikseks. Nii juhtub kui meie soovide ja tegevuse elluviimiseks pole piisavalt eluenergiat (ki). Peale selle me võime olla meelestatud negatiivselt, mis omakorda takistab meie edukust. Kõik see näitab, et inimesel võib loovust olla vähem või rohkem. Reiki abil võib suurendada meie loomupärast loovust suurendades meie eluenergia potentsiaali ja piirates negatiivset meelestatust. See reiki väärtus võimaldab meil kasutada oma osavust mitte ainult täiustumisel vaid ka näiteks suhete harmoniseerimisel, loomingus või äris.

Mahe vabanemine negatiivsetest mõtetest ja emotsioonidest
Iga inimese elus tuleb ette inimesi ja olukordi, mis kutsuvad esile negatiivsed emotsioonid ja mõtted. See võib olla hirm, vihkamine, raev, vaenulikkus või midagi muud. Kõikidel sarnastel emotsioonidel on kalduvus kuhjuda, kuna me pidevalt surume neid maha. Aastatega võib sisemine negatiivsus kasvada väga suureks isegi ohtlikuks. See viib haigusteni, psüühiliste häireteni, suhete halvenemiseni ümbritsevate inimestega. On selge , et nimetatud hädadest võiks hoiduda. Sellisest koormusest tuleks vabaneda. Negatiivsetest emotsioonidest ja mõtetest vabanemine võib toimuda kahel moel: läbi katarsise (tormiline väljaelamine) või maheda puhastumise protsessis. Katarsis ei ole ohutu protsess ja viiakse läbi tavaliselt grupis ilmtingimata kogenud instruktori käe all. Reiki annab absoluutselt ohutu võimaluse mahedaks pingetest vabanemiseks ilma iguasuguste ootamatusteta.

Stressist ja kodeerimistest vabanemine
Stress võib olla füüsilist või psüühilist laadi ja põhjustatud välistest või sisemistest teguritest. Igasugune stress seob endas negatiivseid tegureid, mis jätavad jälje emotsionaalsesse sfääri. Kodeerimised - erinevad mentaalsed vormid, mis on meile peale pandud väljastpoolt ja moonutavad meie tajumist. Need võivad olla ka väärad fiksideed, negatiivsed kinnitused, reklaami kulunud võtted või hüpnootilised sisendused. Stress ja kodeering segavad meie vaba mõtlemist, otsustamist ja maailma tajumist. Täisväärtuslik uni lahendab probleemi osaliselt. Et me elame aktiivses keskkonnas tulvil infot ja igasuguseid sündmusi, vajame me lisameetmeid stressist ja kodeeringust vabanemisesks. Siinkohal on abiks Reiki.Eriti tõhus on Reiki paikkondlike stressikollete töötlemiseks kehas.

Mõju haiguse põhjuslikkusele (kausaalsusele)
Teadaolevalt ei ravita tavapärases lääne meditsiinis mitte haigust  ennast vaid selle sümptomeid. Selle tulemusena lastakse haigusel kaugele areneda kuni patsiendi eluohtliku seisundi tõttu on vaja kirurgilist või muud ohtlikku vahele segamist. Haigus – see ei ole vaid välised sümptomid, haigusel on juured s.t. mingid konkreetsed põhjused. Tegeldes ravimisel ainult väliste tunnustega kõrvaldamata põhjuseid, tuleb haigus tagasi. Põhjuseta ei haigestuta, sümptomid (iiveldus, lööve, valu jne.) on vaid tulemuseks. Sümptomid on signaaliks, et keha tasakaal on häiritud. Keha annab hädasignaale väljendades sellega oma püüdu tervistuda. Haiguse tekkepõhjused võivad olla erinevad, kuid kõige enam võib neid leida inimese elulaadis, toitumises, ümbritsevas keskkonnas, harjumustes või emotsionaalses seisundis. Kui ravida ainult sümptomeid, jäävad haiguse sügavamad põhjused puutumata ja haigus võib võtta tõsisema kroonilise vormi.

Inimese tervise kujundab füüsiliste, mentaalsete, emotsionaalsete, geneetiliste, vaimsete, klimaatiliste, sotsiaalsete ja teiste tegurite vastastikune toime. Tervise jaoks on oluline, et see toime oleks harmooniline. Inimese organismi üksikud osad on omavahel tihedas vastastikuses seoses ja dünaamiliselt tasakaalus. Haigus või vähimgi kõrvalekalle organismi ühes või teises osas mõjutab vahetult organismi kui tervikut. Haiguse põhjuseid on alati rohkem kui üks. Reiki energiaga tervendamine on kompleksne: energia toimib nii füüsilisel, emotsionaalsel kui mentaalsel tasandil. Lisaks veel liigub energia sügavuti ulatudes haigestumise esmapõhjuseni, mille ta kõrvaldab. Ehkki tervistumiseks kulub aega (rohkem kui tablettide neelamiseks), on tulemus väärt jõupingutusi.

Eluenergia potentsiaali suurendamine ja aura tugevdamine
Igal inimesel on eluenergia määratud potentsiaal. See energia jaotub organismis funktsionaalselt. Sõltuvalt kehaehitusest, vanusest, tervislikust seisundist ja teistest teguritest võib eluenergia potentsiaal olla kõrge või madal. Praktiliselt terve inimese eluenergia potentsiaal on 0,5 ; madalam potentsiaal näitab haigestumust vähemal või rohkemal määral, kõrgem - elujõulisuse varu olemasolu. Potentsiaal 1  on ideaalse tervise märk (kõik 12 paaris meridiaani funktsioneerivad eluenergia (ki) edastamiseks täiuslikult). Suuremat potentsiaali kui 1 hinnatakse paranormaalseks (avanevad “imepärased meridiaanid” tuues ilmsiks “üleloomulikud võimed”).

Aura -  inimest ümbritsev energeetiline kiht moodustub eluenergia ühest alaliigist - välisest kaitseenergiast. Aura moodustab meie energeetika “välise piirjoone” kaitstes organismi väliste haigustekitajate eest nagu seda on külm, kuumus, kahjulik kiirgus ja vibratsioon, haigust tekitavad mikroorganismid jne. Suvalise energeetilise probleemi, eluenergia puuduse puhul organismis kannatab kõigepealt aura - tugevus väheneb, organism muutub haigustele vastuvõtlikumaks. Aura tugevus on eluenergia potentsiaalist otseselt sõltuv. Reiki praktika aitab järkjärgult suurendada eluenergia potentsiaali. Samal ajal tugevneb ka aura. Tulemuseks haigestub inimene tähelepanuväärselt harva või üldse mitte. Seda kinnitavad arvukad kogemused Reiki praktikas. Lisaks sellele on aura puuduste (saastatus, kuju muutus, kahjustused terviklikkuses jne.) kõrvaldamiseks olemas spetsiaalne Reiki tehnika -  Aura- tasakaalustus (vt. allpool).

Tervistumine haigustest ja ebaõnnestumistest vabanemine (harmoniseerumine)
Rahvusvaheline Tervisekaitse Organisatsioon (WHO) määratleb mõistet “tervis” kui “täielikku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisundit, ja mitte ainult haiguste ja füüsiliste vigade puudumist”. Sellest lähtuvalt võib Reiki osutuda hädavajalikuks mitte ainult haigestumise ja halva enesetunde korral vaid ükskõik mis laadi probleemi puhul. Igasugused ebaõnnestumised meie elus on ebaloomulikud, sest iga eluhetk on lõputult loov, Kõiksus on piiritult helde. Reiki tervendav toime on tänapäeval hästi teada. Reiki mõju on väga tõhus enamike haiguste raviks. Seejuures Reiki toimib mitte pelgalt haigusega võitluses vaid komplekse organismi tervistumises. Reiki on väga tõhus ka profülaktikas ja rehabilitatsioonis. Laialt on tuntud Reiki-teraapia organismi noorendamiseks, kehakaalu vähendamiseks ja kosmetoloogias. Reiki kasvatab eluenergiat, mis omakorda soodustab detoksikatsiooni s.o. organismi puhastumist jääk- ja mürkainetest. Seega on Reiki toime kompleksne - üldine tervise ja heaolu parandamine.

Teadliku taju taseme tõstmine
Me tajume ümbritsevat maailma meelte abil, milleks on haistmine, maitsmine, nägemine, kompimine ja kuulmine. Need 5 meelt võivad olla arengutasemelt erinevalt. Kõige enam usaldame me nägemist ja kuulmist pööramata küllaldast tähelepanu teistele meeltele neid vajalikul määral mitte arendades. On ju teada, et inimesed kaebavad kõige enam just nägemise ja kuulmise üle. Me näeme elus sageli seda, mida me näha ei taha ja kuuleme asjadest, mida ei tahaks kuulda. Ebameeldiv kuid paratamatu avaldab mõju aistingute väärtusele.

Probleemiks on ka tajumise iseeneslikkus. Võite teinekord unustada selle, mis te just äsja tegite. Näiteks kahtlete, kas panite ukse ikka kinni, kas lülitasite välja elektri või gaasi. Inimese viie meele toimel sünnib tajumisvõime – mõistus. Tajumise teadlikkus sõltub otseselt meie viie meele harmoonilisusest ja piisava eluenergia (ki) olemasolust. Reiki praktika võimaldab tasakaalustada kõiki viit meelt  ja suunata energia teadvustamisele.

Reiki toimel saab lahendada tajumise probleeme. Näiteks võib taastada nägemise, parandada kuulmist, arendada teisi meeli. Kogemustega praktikutel tekib üleloomulik taju: selgeltnägemine, selgeltkuulmine jne., mis on diagnostikas suureks abiks. Teadliku taju arendamine toob kaasa ka intellektuaalse võimekuse suurenemise (mälu, õppimisvõime, loovus).

Energia tasakaalustamine (tšakrate tasakaalustamine ja Aura- tasakaalustus
Erinevat tüüpi ärritajate (vibratsioon, energeetilised vood, informatsioon, emotsioonid) vastastikune koosmõju tekitab inimese energeetilises struktuuris eluenergia korratu liikumise. See võib viia emotsionaalse tasakaalutuseni, kutsuda esile tegelikkusele mitte vastavaid reaktsioone. Peale selle võib inimesel olla ka “energeetilisi ummistusi”, mis takistavad energia loomulikku kulgu. Tulemuseks on energia ebaühtlane jaotumine organismis. Tšakrate ja aura tasakaalustuse eesmärk on kaotada taolised kõrvalekalded, viia organismi energeetiline struktuur loomulikku seisundisse.

Tšakrate tasakaalustamine annab kiirelt häid tulemusi lahendamaks probleeme ka peenematel tasanditel kui seda on füüsilise keha tasand. Need on emotsionaalse ja mentaalse tasandi probleemid. Pealegi on I astme Reikis tšakrate tasakaalustamine ainus mõjus meetod Universaalse Eluenergia peenele tasandile juhtimiseks töötades samal ajal vahetus kontaktis füüsilise kehaga. Tavaliselt Reiki I astme raviprotsessis suur osa energiast neeldub kehas.

Aura tasakaalustus – spetsiaalne kontaktivaba protseduur organismi energeetilise kaitsekihi (aura) terviklikkuse taastamiseks ja tugevdamiseks. Aura võib olla kahjustatud, erinevate defektidega, saastatud või vähese tugevusega. Aura tasakaalustus ongi sarnaste puuduste kõrvaldamiseks.

Reikis on inimese loomulik seisund määratletud tervise ja heaoluga.

Vanade meistrite arvamusavaldusi Energia Kompensatsiooni Seadusest:

1.      Inimesed ei hinda seda, mis on neile kergesti kättesaadav.
2.      Ohver on hädavajalik. Ohverdamata ei omanda te midagi.
3.      “Kes tuleb tühjade kätega, see ka lahkub tühjade kätega” (Karma seadus).
4.      Inimesed on nõus kulutama lõputult energiat oma isiklikele fantaasiatele hindamata vähimalgi määral võõrast tööd.
5.      Inimene ei ole nõus maksma isegi kõige tähtsama eest. Ta loodab, et see tuleb iseenesest.
6.      “Tervis – see on tulusaim tulu…” (Tiibeti vanasõnast).
7.      Kõige eest tuleb maksta, ja seda vastavalt saadule.

 
 
 

Reiki