Home > Artiklid > Traditsioonid ja Reiki
 
 

 
 
 
 

Traditsioonid ja Reiki

TRADITSIOONID  JA  REIKI

Dr. Usui, tema järel ka dr. Hayashi, lõid suurepärase, hästi järjestatud ning rangelt reglementeeritud süsteemi, mille nimeks sai Loomuliku Tervenemise Manuaalteraapia Süsteem.

Selles oli erilisel kohal kõigi rituaalide, võimaluste ja õppetsüklite range täitmine. Dr. Hayashi töötas välja kätte pealepanemise põhiasendid ja järjestuse. Seda õpetati esimesel astmel.

Teisel astmel räägiti õpilasele Reiki sümbolitest. Neid märke ehk sümboleid on kõigest kolm. Kuni viimase ajani oli kogu sümboleid puudutav informatsioon rangelt salastatud. Õpilased pidid need sümbolid meelde jätma õppetundide ajal ning nende paberile jäädvustamine oli keelatud. Hiljem, kui Reiki oli jõudnud Euroopasse, lubati Reiki sümbolid üles märkida ühte, nende nimetused teise ning märkide kasutamisviisid kolmandasse vihikusse. Kirja pandud informatsiooni tuli säilitada üldsusele ligipääsmatus kohas. Arvati, et selle sakraalse teadmise levitamisel kaotaks tervendaja oma võime (ande).

Mida laiemalt Reiki maailmas levis, seda enam leidus meistreid, kes püüdsid laiendada traditsioonide rangeid piiranguid. Nad viisid õpetusse sisse oma nägemused, täiendasid seda märkidega, mis olid neile antud enesearendamise ja enesetäiustamise protsessis. Lisaks uutele märkidele töötati välja meetodid ja tehnikad, mis täiendasid traditsioonilist käte pealepanemist. Tänaseks eksisteerib palju Reiki koole erinevates riikides, kus õpetatakse ning kasutatakse täiendavaid Reiki märke ja meetodeid lisaks dr. Usui ja dr. Hayashi poolt antud sümbolitele. Mõned meistritest nimetavad end vene, saksa, prantsuse või mõne muu Reiki esindajateks, vastavalt riiklikule või rahvuslikule kuuluvusele. Mina arvan, et Reikil ei ole rahvuslikku ega territoriaalset kuuluvust, teda pole võimalik jagada osadeks või sulgeda ruumi. Ta kuulub inimkonnale ja kogu maailmakõiksusele; inimene ei saa esitada temale mingeid omandiõigusi, kuna inimesel puuduvad õigused temale. Inimesel on olemas õigus võtta see and hoolitsevatesse kätesse ning sügavas tänutundes Looja vastu, kanda teda edasi, annetades teda kõigile, kes püüdlevad teadmiste, valguse ja vaimse täiuslikkuse poole.

Diana Stein, Reiki meister Ameerikast võttis enesele julguse avaldada oma raamatus "Reiki põhialused" Reiki sümbolid, tõmmates sellega ühelt poolt tule enda peale, teisalt aga pakkus ta võimaluse lõpetamaks kommertstegevuse ja spekulatsioonid Reiki ümber. Asi on nimelt selles, et maailmas eksisteerivad teatud tariifid Reiki õpetamise seanssidele. Reiki seanss maksab keskmiselt 40 USD, I astme õpetus 500 USD, II astme pühitsemine kuni 1000 USD, kolmas – kuni 1500 USD. Reiki meistri väljaõpetamise ja initsieerimise eest peab maksma 10 000 USD. Seda on põhjendatud sellega, et just sellise summa maksis Hawayo Takata oma koolituse eest. Ma ei hakka laskuma arutlustesse sellel teemal, ütlen vaid seda, et mitte mingi raha eest pole võimalik osta puhast südant, kaastunnet, headust, abivalmidust ja vastutulelikkust teiste inimeste hädade suhtes. Üheski rahavääringus ei saa mõõta siirust ja ausust ning Universaalse Valguse puhta vahendajana olemise võimet. Nende inimvõimete üle võib kohut mõista ainult Jumal. Nagu Piiblis on öeldud: "Te tunnete nad ära nende tegude järgi...". Seetõttu peab Reiki tervendaja mõõdupuuks olema tema töötulemus, mitte aga rahakoti paksus. Seda, mida igaüks meist omab, ei saa keegi ära võtta; sellel aga, mida ei ole, pole ka kusagilt tekkida.

Ühel minu loengul esitas üks õpilastest mulle küsimuse: "Minult on küsitud, et kuidas te saate Reikiga tervendamise eest tasu võtta, kui ise väidate, et see on Jumala energia, Tema aga jagab seda teile tasuta? Veel räägite te, et olete vaid selle energia vahendajad ning protsessis otseselt justkui ei osalegi?"

Sarnastele sageli esitatavatele küsimustele võiks vastata järgmiselt: esiteks kulutab tervendaja jõupingutusi eneseharimiseks ja õppimiseks, samuti raha. Ta peab lugema kirjandust, ostma tänapäeval nii kallihinnalisi raamatuid, laiendama silmaringi, suurendama teadmisi ning oluline on ka see, et tervendaja kulutab isiklikku aega, mis on ka teatavasti energia. Teisisõnu annab ta teile tükikese oma elust. Just need pingutused ning tervendaja aeg peavad saama tasutud, kuna kõiksuses eksisteerib energia säilitamise seadus. Antud juhul, tasudes Reiki seansi eest, ei jää me teineteise suhtes võlglasteks, jättes sõlmimata karma- ning loomata sõltuvussuhte, millega realiseerub tänulikkuse seadus.

Loomulikult ei võta see tervendajalt ära õigust teha tasuta seansse, kuid seda otsustatakse vastavalt Vaba Tahte seadusele. Kokkuvõtteks võib vaid öelda, et Reiki raviga tegelemine on väärikas elatise teenimise võimalus.

 

Olga Potjomkina

Reiki meister

 
 
 

Reiki