Home > Reiki > Reiki päev > 12.aprill 2012 
 
 

 
 
 
 

12.aprill 2012 


Reiki, see on universaalne kosmiline energia. Tehes Reikit saame edastada Reiki energiat teisele inimesele või objektidele nii elus kui eluta looduses. See on võimalus suunata tervendavat energiat

meid ümbritsevale keskkonnale ja elulistele situatsioonidele.


Mil viisil on see võimalik?

Reiki energia edastamine on võimalik tänu initsiatsioonile , see on rituaal , millega Õpetaja annab Reiki energia edastamise võime edasi Õpilasele. Initsiatsioon annab võimaluse saada universaalse kosmilise energia vahendajaks.


Reikiliin Mercar on juba 20 aastane.

Reiki kui meetod on lihtne kasutada.

Reiki võimaldab tervendada ennast.


Maire : tervendades teist inimest täitub Reiki tervendaja ka ise tervendava Reiki energiaga. Reiki on absoluutselt ohutu nii tervendaja kui patsiendi jaoks. Reiki õppimiseks ei ole mingeid piiranguid, õppe suudab läbida igaüks. Reiki tervendav energiavoog kannab endas selliseid omadusi , nagu vajab konkreetne patsient seansi tegemise hetkel.


Anatoli : kui olen nagunii terve päeva Reiki voos, kas kellelegi Reiki seanssi tehes pean ikkagi kuuldavale tooma võtmesõnad?

Olga : jah, muidugi, sest alustades Reiki seanssi peame me alati andma Reiki tervendavale voole suuna. Reiki kui võimas universaalse armastuse energiavoog esindab Valguse Väge, mis austab alati kõikide inimeste vaba tahet. Vastupidiselt Tumedatele Jõududele on Valge Väe käivitamiseks vajalik kas inimese isiklik pöördumine abisaamiseks või reiki tervendaja pöördumine teise inimese abistamiseks.


Küsimus : kas alati on vajalik inimese luba tema aitamiseks?

Maire : jah, kasutades tervendamiseks Reiki energiat täidame me alati vaba tahte seadust, sest Reiki austab inimese vaba tahet. Reiki tervendab siis, kui inimene sellega sisimas nõustub. Juhul, kui meil ei ole võimalik küsida tema nõusolekut, patsient on näiteks teadvuseta, koomas, siis saadame talle esmalt „ oma vaimse vabatahtliku annetuse“ - toimub suhtlemine hingetasandil - ja alles seejärel palume talle saata tervendavat Reiki energiat.


Küsimus : kas Reiki energia abil saab tervendada alkoholi- või narkootilise joobes inimesi?

Jah, saab. Ka siis, kui joobes inimene ei ole kontaktne, saame teda tervendada saates talle eelnevalt oma vaimse vabatahtliku annetuse.


Küsimus : kas Reikist võib jääda sõltuvusse?

Ei, Reiki energiast ei ole võimalik jääda sõltuvusse.

Küll võib patsiendil tekkida sõltuvus tervendajast, kui ta pöördub tervendaja kui tema probleemide ainuvõimaliku lahendaja poole, siis kui patsient keeldub oma probleemide tekkes nägema nii oma osalust või ka enda tegevusetust ning kui patsient mingil põhjusel ei võta oma elu ja heaolu eest vastutust oma kätesse.


Reiki Päeva lõpetasime ühises Reiki voos traditsioonilise tervendusseansiga. Saatsime tervendavat Reiki energiat kõikidele nendele inimestele , suhetele, olukordadele , kes vajasid abi. Samuti tervendasime Eestit, tema rahvast, loodust, majandust, Euroopat, meie planeeti. 
 
 

Reiki