Home > Süsteemne pereteraapia
 
 

 
 
 
 

Süsteemne pereteraapia

B.Helingeri Süsteemne fenomenoloogiline lähenemine ja Süsteemsed perekondlikud laialipaigutused on uudne ja perspektiivne meetod, mida rakendatakse mitmesuguste isiklike-, perekondlike probleemide lahendamiseks;  samuti lahenduste leidmiseks kõikvõimalikest keerulistest olukordadest väljapääsemiseks sellistes süsteemides, nagu asutus, ühiskond, õppeasutused, riik jne.
Kõige enamnõutud on perekondlik süsteemne laialipaigutus, kuna isiklikust "kasvab välja" ühiskondlik.
Sündides ühendab inimene informatsiooni oma ema- ja isapoolse suguvõsa kohta, nende kõigi saatuste kohta. Lisaks sellele satub ta nõndanimetatud "lõimumistesse", ehk perekonna ja suguvõsa süsteemis eksisteerivatesse nähtamatutesse sidemetesse, mis paljuski määravad inimese käitumismaneerid, maailmaga suhestumise, otsuste vastvõtmise suutlikuse või suutmatuse.
Laialipaigutus võimaldab äratunda vääralt suunatud armastust, blokeeringuid, võõra vastutuse ülekandumist jne. Samuti luua kujundid-lahendused, mis osutavad vabastavat koostoimet ning orienteerivad tulevikule.
Laialipaigutuses seotakse minevik olevikuga, millel on üks kindel siht - otsus, mis stimuleerib uut arengut, mõistmist, tervenemist.
Kujundite keel on suunatud otse Hingele ning alateadvuses, teispool loogilise mõistuse piire, kutsub esile vahetu vastukaja, elava emotsionaalse osaluse, mis soodustab uue, harmoonilise kujundi kinnistumist.
 See hämmastav fenomen tekib mitte ainult laialipaigutuses osalejatel vaid ka selle protsessi jälgijatel, tekitades neis tervendava ning lepitava erutuse ja osaluse.
Laialipaigutuse abil on võimalik lahendada:
- lapsevanemate ja laste vahelisi suhteprobleeme;
- abikaasade vahelisi suhteprobleeme;
- meeste ja naiste vahelisi suhteproleeme;
- partnerite vahelisi suhteprobleeme;
- hirmusid;
- eri liiki sõltuvusi;
- üksildust;
- psühhosomaatilisi sümptomeid;
- sotsiaalse adaptsiooni (kohandumise) häireid;
- professionaalse kasvuga seotud probleeme;
- kriisiolukordi jpm.
Klient formeerib süsteemse terapeudi kaasabil nõude ehk arupärimise, seejärel valib "asetäitjad" nende isikute või sümptomite rollidesse, mis on väljakuulutatud nõudes. Juhindudes oma isiklikest tajumistest, asetab ta "asetäitjad" järge mööda laiali laialipaigutamise väljal. Mõne minuti möödudes hakkavad "asetäitjad" tajuma tõelist, inimese mõistuse ees varjul olevat, inimese või objekti, keda nad asendavad, seisundit; demonstreerides süsteemis olevate asjade tõelist olukorda ehk seisundit. Terapeut suunab laialipaigutuse süsteemsete fraaside ja küsimuste abil, uue kujundi  ja seega ka lahenduse juurde.
Olga Potjomkina, kui süsteemse terapeudi praktik, on saavutatud selliseid suurepäraseid tulemusi, nagu kauaoodatud laste sünd, abiellumine; samuti terve rea sümptomite tervenemine, iseäranis lastel, kes oma haigusega "päästavad" oma vanemaid või võtavad enese kanda täiskasvanute vastutuse; vabanemine surmahirmust ning suitsiidsetest tomingutest loobumine.

Submenu

 
 
 

Reiki