Home > Sai Baba
 
 

 
 
 
 

Sai Baba

Satya Sai Baba

Avataar Satya Sai Babat teavad miljonid inimesed kogu maailmas. Avataar ­ see on Jumala kehastumine inimkujul. Kõige alus, Kõikvõimas, Kõikjalolev, Kõiketeadev Jumal, kes on Headuse ideaal, ilmutab Ta inimkujul esinedes inimmõistusega haaramatut jõudu, tarkust ja teadmist.

Kõigi religioonide esindajad, kõikidest rahvustest ja erinevatest riikidest külastavad Satya Sai Baba aashramit. Prashanti Nilayam Indiast, sai selleks, et kohtuda meie ajastu Avataariga, Tema darshani (õndsuse näha Elavat Jumalat) ja õnnistuse.

Satya Sai Baba ütles: "Ma tulin, et taastada otseteed Jumala juurde. Tõe Kinnitamine (dharma) ­ see on minu eesmärk. Tõe kuulutamine ja levitamine ­ see on minu ülesanne."
Ta ütleb, et inimene, see on Jumal, kes ei teadvusta oma jumalikkust ning, et seda teadvustada, peab ta elama vooruslikult, s.t. elama õiglast elu, suhtuma oma lähedastesse ja kõikidesse elusolenditesse ja teda ümbritsevasse maailma suure armastuse ja siirusega. Satya Sai Baba õpetab, et Tõe, Vooruse, Rahu, Vägivaldsusettuse ja Armastuse printsiibid peavad juhtima meie mõtteid, emotsioone ja tegevust. Satya Sai Baba räägib oma ustavatele: "Armastage ja teenige kõiki". Temale ustavad ei otsi autasu teiste teenimisel, kuna ligimese abistamine on Jumalik akt. "Teenige Jumalat teenides inimest". Satya Sai Baba ei tulnud selleks, et asutada uut religioosset liikumist. Ta teeb ranget vahet religioonil, kui kindlal kummardamise vormil ning vaimsusel, mis on iga religiooni põhialuseks. Ta räägib, et keegi ei peaks loobuma oma religioonist või vahetama seda mõne teise vastu. Igas religioonis on olemas Tõde. Ta räägib: "Olgu olemas erinevad religioonid, õitsegu nad, ülistatagu Jumala Au kõikides keeltes ja erineval moel". Satya Sai Baba õpetuse kohaselt inimkond ühineb ühtseks vennalikuks perekonnaks, siis, kui ta mõistab ja teadvustab, et inimene on oma olemuselt puhas Vaim, kes on oma algupärandilt Jumalik.

 
 
 

Reiki